Sala kommun Ramavtal Tekniska konsulter - geoteknik

Ramavtal Tekniska konsulter - geoteknik

Sala kommun, SALA

Upphandlingen avser konsulttjänster inom geoteknik. Området omfattar konsulttjänster inom utredning, provtagning, analys, åtgärdsförslag och inom området tillhörande tjänster.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/118