Sala kommun Ramavtal Bygg

Ramavtal Bygg

Sala kommun, SALA

Upphandlingen ska tillgodose Sala kommuns löpande behov av byggarbeten. Ramavtal avses tecknas med tre (3) entreprenörer.Lot nr.: 1

Uteslutning och kvalificering av leverantör

Delen väljs av leverantör om "ESPD" EJ används.

Last tender date: 12/08/2023 22:59:59

Type of contract: Works

Authority: Sala kommun

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=1175&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Utvärdering av anbud

Upphandlingen omfattar ramavtal bygg för arbeten åt Sala kommun.

Last tender date: 12/08/2023 22:59:59

Type of contract: Works

Authority: Sala kommun

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=1175&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-12-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/1183