Sala kommun Hyresvärdsupphandling Gruppbostäder LSS

Hyresvärdsupphandling Gruppbostäder LSS

Sala kommun, Sala

Sala kommun har behov av två nya gruppbostäder LSS i Sala tätort och detta behov ska tillgodoses genom hyresvärdsupphandling.

En informationsträff planeras till den 11 september 2023 i Sala stad. Mer information om detta kommer publiceras i upphandlingssystemet Mercell TendSign.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-10-10)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2023-09-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/878