Sala kommun Enstaka platser gällande bostad med särskild service enligt LSS och särskilt boende enligt SoL

Enstaka platser gällande bostad med särskild service enligt LSS och särskilt boende enligt SoL

Sala kommun, Sala

Enstaka platser gällande bostad med särskild service enligt LSS och särskilt boende enligt SoL.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-08-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

2023/167