Ronneby Miljö & Teknik AB Upphandlingssystem och analyssystem för inköp

Upphandlingssystem och analyssystem för inköp

Ronneby kommun, Ronneby

Ronneby kommun, Ronnebyhus AB, AB Ronneby Industrifastigheter och Ronneby Miljö och teknik AB upphandlar upphandlingssystem och avtalsförvaltning samt inköpsanalyssystem

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-17)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-08-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

21/52