Ronneby Miljö & Teknik AB Strategisk kommunikation och grafisk produktion samt digitala kommunikationstjänster

Strategisk kommunikation och grafisk produktion samt digitala kommunikationstjänster

Ronneby kommun, Ronneby

Upphandlingen avser köp av tjänster av fullserviceleverantör för strategisk kommunikation och grafisk produktion samt digitala kommunikationstjänster.

Anbudets giltighetstid

Anbud ska vara giltigt till och med 2023-01-31 .

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

21/61