Ronneby Miljö & Teknik AB Plåtslageriarbeten, papptaksarbeten och snöskottning av tak

Plåtslageriarbeten, papptaksarbeten och snöskottning av tak

Ronneby kommun, Ronneby

Upphandlingen omfattar plåtslageriarbeten och papptaksarbeten vid löpande service, reparations- och underhållsarbeten samt vid förekommande ombyggnationer inklusive det material som åtgår vid respektive arbete. Upphandlingen avser också snöskottning av tak.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

22/6