Ronneby Miljö & Teknik AB Gärdet överföringsledning vatten och el

Gärdet överföringsledning vatten och el

Ronneby Miljö och Teknik AB, RONNEBY

Ronneby Miljö & Teknik AB avser upphandla utförandeentreprenad av överföringsledning för vatten, fiber och elledningar.

Projektet omfattar ca 2300 m samförläggning av överföringsledning för vatten och elledningar och ytterligare en sträcka av ca 2500 m med enbart elledningar.

Objektet är beläget mellan E22 och Ronnebyån till största del längst Hamnvägen i Ronneby kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

22/8