Elenergi

Ronneby kommun, Ronneby

Ronneby kommun, Ronneby Miljö och Teknik AB, AB Ronnebyhus och Ronneby Industrifastigheter AB inbjuder Er härmed att inkomma med anbud på Elenergi i enlighet med upphandlingsunderlaget.

Anbudets giltighetstid

Anbud ska vara giltigt till och med 2022-12-31 .

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

22/26