Ronneby kommun Upphandling av naturvärdesinventering (NVI) till detaljplan

Upphandling av naturvärdesinventering (NVI) till detaljplan

Ronneby kommun

Denna upphandling avser en naturvärdesinventering till upprättande av ny detaljplan på fastigheten Gärestad 1:13 m.fl. i Ronneby kommun. Ett detaljerat förfrågningsunderlag bifogas i PDF-format till denna upphandling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-04-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

Dnr. KS 2022/72