Ronneby kommun Städtjänster

Städtjänster

Ronneby kommun, Ronneby

Upphandlingen avser städtjänster enligt beskrivning i upphandlingsdokumenten för Ronneby kommun, AB Ronnebyhus och Ronneby Miljö &Teknik AB

Anbudet skall vara bindande t o m 2022-12-31 . Sista dag för frågor 2022-03-16

Upphandlingen avser städtjänster enligt beskrivning i upphandlingsdokumenten för Ronneby kommun, AB Ronnebyhus och Ronneby Miljö & Teknik AB

Anbudets form

Anbud skall avges skriftligt på svenska. Reservationer, alternativa eller så kallade sidoanbud accepteras inte. Bilaga 2 skall ifyllas och insändas med anbudet.

Anbudets giltighetstid och sista dag för frågor

Anbudet skall vara bindande t o m 2022-12-31 . Sista dag för frågor 2022-03-16

Frågor och svar

Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt är det viktigt att beställaren kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Frågor med anledning av upphandlingen skall ställas skriftligt via www.tendsign.com under rubriken frågor och svar.

Leverantör som inte hämtat förfrågningsunderlaget direkt från TendSign måste själv bevaka ev frågor och svar.

Godkännande av förfrågningsunderlag

Genom att inkomma med anbud godkänner anbudsgivare de villkor som uppställts i förfrågningsunderlaget. I det fall anbudsgivare finner att villkor eller förutsättningar som angivits i detta underlag är felaktiga skall detta uppmärksammas, samt eventuellt överprövas till förvaltningsrätten, innan anbudstidens slut, för att möjliggöra förtydligande och eventuell rättelse från Ronneby kommun.

Ersättning

Ersättning för nedlagt arbete som har samband med anbudsgivning utgår ej.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-04-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

21/43