Ronneby kommun LOV inom vård- och omsorgsboende i Ronneby kommun

LOV inom vård- och omsorgsboende i Ronneby kommun

Ronneby kommun, Ronneby

Upphandlingen avser vård och omsorgsboende enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, och innebär att driva detta inklusive hälso- och sjukvård dygnet runt årets alla dagar. Vård- och omsorgsboendet ska vara beläget inom Ronneby kommun. Tillfälliga placeringar ingår inte i valfrihetssystemet. Ansökan kan göras löpande under året.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2018-03-14

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

17/69