Ronneby kommun Hyra av MFP-Multifunktionella maskiner

Hyra av MFP-Multifunktionella maskiner

Ronneby kommun, Ronneby

Upphandlingen avser Ronneby kommun, AB Ronnebyhus, Ronneby Miljö & Teknik AB, AB Ronneby Industrifastigheter, Karlshamns kommun och Karlshamnsfastigheter ABs behov av hyra multifunktionsproduktmaskiner MFP genom ett funktionsavtal där leverantören skall tillhandahålla en tjänst i form av utskrifts-, kopierings-, scannings- och faxmöjligheter enligt upphandlingsdokumenten.

Upphandlingen avser Ronneby kommun, AB Ronnebyhus, Ronneby Miljö & Teknik AB, AB Ronneby Industrifastigheter, Karlshamns kommun och Karlshamnsfastigheter ABs behov av hyra multifunktionsproduktmaskiner MFP genom ett funktionsavtal där leverantören skall tillhandahålla en tjänst i form av utskrifts-, kopierings-, scannings- och faxmöjligheter enligt upphandlingsdokumenten.

Frågor och svar

Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt är det viktigt att beställaren kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Frågor med anledning av upphandlingen skall ställas skriftligt via www.tendsign.com under rubriken frågor och svar.Leverantör som inte hämtat förfrågningsunderlaget direkt från TendSign måste själv bevaka ev frågor och svar.

Godkännande av upphandlingsdokument

Genom att inkomma med anbud godkänner anbudsgivare de villkor som uppställts i upphandlingsdokumentet. I det fall anbudsgivare finner att villkor eller förutsättningar som angivits i detta underlag är felaktiga skall detta uppmärksammas, samt eventuellt överprövas till förvaltningsrätten, innan anbudstidens slut, för att möjliggöra förtydligande och eventuell rättelse frånRonneby kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

21/56