Ronneby kommun Golvarbeten inkl material

Golvarbeten inkl material

Ronneby kommun, Ronneby

Upphandlingen avser Ronneby kommuns, AB Ronneby Industrifastigheter och AB Ronnebyhus behov av golvarbeten för löpande reparations-, underhålls- och ändringsarbeten.

Anbudets giltighetstid

Anbud ska vara giltigt till och med 2022-12-31 .

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län

Diarie-/referensnummer

22/17