RIKSREVISIONEN Upphandling av lokalvårdstjänster

Upphandling av lokalvårdstjänster

RIKSREVISIONEN, STOCKHOLM

Riksrevisionen avser att upphandla en leverantör med stor flexibilitet, anpassningsförmåga och samarbetsvilja där fokus på jämn kvalitet över tid är viktigt.

Verksamheten ska drivas och utvecklas och leverantören ska säkerställa kvaliteten på uppdraget så att Riksrevisionens personal kan ägna sig åt sin kärnverksamhet.

städningen ska bidra bland annat till:

- synligt rent i alla lokaler

- ett positivt helhetsintryck

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-04-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-03-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2.3.2-2019-0393