RIKSREVISIONEN Upphandling av kvalificerade ekonomitjänster och tjänster inom verksamhetsstyrning

Upphandling av kvalificerade ekonomitjänster och tjänster inom verksamhetsstyrning

RIKSREVISIONEN, STOCKHOLM

Upphandlingen avser kvalificerade ekonomitjänster och tjänster inom verksamhetsstyrning för Riksrevisionen och dess enheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2.3.2-2020-0952