RIKSREVISIONEN Upphandling av konsulttjänster inom revision och utbildning

Upphandling av konsulttjänster inom revision och utbildning

RIKSREVISIONEN, STOCKHOLM

Upphandlingen av tjänster avser att genomföra årlig revision under Riksrevisionens ledning, delta i granskningar, utbildningar samt utredningar inom ramen för den årliga revisionens verksamhet och inom de områden som preciseras i varje enskilt fall.

Sista anbudsdag
10 dagar kvar

(2019-08-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-06-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr2.3.2-2019-0892