RIKSREVISIONEN Upphandling av enkätverktyg till Riksrevisionen

Upphandling av enkätverktyg till Riksrevisionen

RIKSREVISIONEN, STOCKHOLM

Riksrevisionen genomför varje år ett antal enkätundersökningar. Riksrevisionen har behov att själv kunna skapa, redigera, skicka ut och följa upp enkäterna och analysera inkomna svar. Riksrevisionen behöver ha tillgång till ett professionellt, flexibelt och användarvänligt enkätverktyg för de olika typer av webbundersökningar som genomförs på myndigheten. Riksrevisionen upphandlar därför nu ett enkätverktyg.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-10-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

19/4