RIKSREVISIONEN Upphandling av arkitekttjänster

Upphandling av arkitekttjänster

RIKSREVISIONEN, STOCKHOLM

Uppdraget innebär att definiera och tillgodose Riksrevisionens långsiktiga behov av en modern, funktionell och effektiv kontorslösning. Målet är att inom kort ha signerat ett nytt kontrakt på en lokal och där vi nu avser upphandla stöd av arkitekt för utformning av den framtida lokalen.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-05-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-04-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2.3.2-2019-0479