RIKSREVISIONEN Ramavtal avseende Prenumerationstjänster

Ramavtal avseende Prenumerationstjänster

FMV

Försvarets materielverk prenumerar i nuläget på ca 60 svenska och ca 80 utländska tidskrifter. Prenumerationerna tecknas både i tryckt och i elektronisk form.

Denna upphandling avser tecknade av ett ramavtal med en leverantör för att hantera myndighetens utbud av prenumerationer. Tjänsten omfattar administrerig och hantering av samtliga prenumerationer. Tjänsten inkluderar även servicefunktioner som t ex att hantera ny- och avbeställningar, förnyelser, betalningsströmmar, kontakter, reklamationer och förhandlingar med förslag om priser.

FMV har tidigare avropat detta från Kammarkollegiets ramavtal. Statens inköpscentral har tagit beslutet att inte upphandla detta ramavtal på nytt. Eftersom behovet av tjänsten kvarstår, genomför FMV en upphandling av tjänsten.

FMV har fått i uppdrag att genomföra upphandlingen även för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksdagsförvaltningen samt Riksrevisionen, som kommer att vara avropsberättigade på det ramavtal som FMV tecknar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

20FMV3764