RIKSREVISIONEN it-stöd till Riksrevisionens internationella verksamhet

it-stöd till Riksrevisionens internationella verksamhet

RIKSREVISIONEN, STOCKHOLM

Riksrevisionen har en begränsad tillgång till egen expertis inom organisationsutvecklingsområdet och behöver komplettera med extern kompetens.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr2.3.2-2021-0090