RIKSREVISIONEN Dagkonferens Plus Små konferenser och möten (kompletterande upphandling) 2020

Dagkonferens Plus Små konferenser och möten (kompletterande upphandling) 2020

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Dagkonferens Plus Små konferenser och möten 2020.

Denna upphandling omfattar Konferenser och möten i ett begränsat antal kommuner. Dessa kompletterande upphandlingar består av fem (5) separata upphandlingar, se avsnitt 1.1 - vårt uppdrag.

Anbud kan endast lämnas på efterfrågade geografiska anbudsområden, enligt avsnitt 1.4.7 Antal ramavtalsleverantörer per kommun.

Kommuner/kommundelar utgör geografiska anbudsområden i Sverige, enligt avsnitt 1.4.7 Antal Ramavtalsleverantörer per kommun/kommundel.

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter som längst till och med 2021-12-31 från och med att ramavtalet trätt i kraft.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk.

Sista dag för anbudsinlämning är 2020-09-24 23:59

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under fjärde (4:e) kvartalet 2020.

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Dagkonferens Plus Små konferenser och möten 2020.

Under 2019 genomförde Statens inköpscentral ramavtalsupphandlingar i ramavtalsområdet Konferenser och möten. Ramavtalsområdet upphandlades i åtta (8) separata upphandlingar och respektive upphandling var uppdelad i anbudsområden i form av geografiska zoner (kommuner/kommundelar).

I fem (5) av dessa upphandlingar, i ett antal anbudsområden (kommuner/kommundelar), inkom det inga lämpliga anbud. Syftet med dessa kompletterande upphandlingar är således att göra ett nytt försök att upphandla leverantörer inom dessa anbudsområden (kommuner/kommundelar) i respektive upphandling, för att täcka behovet av konferenser och möten geografiskt.

Dessa kompletterande upphandlingar består av 5 (fem) separata upphandlingar fördelat på:

- Helpension Plus Små konferenser och möten upp till och med 150 deltagare (23.3-4744-20)

- Helpension Bas Små konferenser och möten upp till och med 150 deltagare (23.3-1528-20)

- Dagkonferens Bas Små Konferenser och möten upp till och med 150 deltagare (23.3-4746-20)

- Stora Konferenser och möten från och med 151 deltagare (23.3-4748-20)

Denna upphandling avser Dagkonferens Plus Små konferenser upp till och med 150 deltagare (23.3-4747-20).

Samtliga ovanstående kategorier upphandlas parallellt och annonseras samtidigt.

Ramavtal kommer att kunna användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Denna upphandling omfattar Konferenser och möten i ett begränsat antal kommuner. Dessa kompletterande upphandlingar består av fem (5) separata upphandlingar, se avsnitt 1.1 - vårt uppdrag.

Anbud kan endast lämnas på efterfrågade geografiska anbudsområden, enligt avsnitt 1.4.7 Antal ramavtalsleverantörer per kommun.

Kommuner/kommundelar utgör geografiska anbudsområden i Sverige, enligt avsnitt 1.4.7 Antal Ramavtalsleverantörer per kommun/kommundel.

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter som längst till och med 2021-12-31 från och med att ramavtalet trätt i kraft.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk.

Sista dag för anbudsinlämning är 2020-09-24 23:59

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under fjärde (4:e) kvartalet 2020.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-4747-20