RIKSREVISIONEN Bemanningstjänster

Bemanningstjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Bemanningstjänster.

Upphandlingen är indelad i två yrkesområden: Kontorstjänster och IT-tjänster. Anbud kan lämnas på det ena eller båda yrkesområdena samt för ett eller flera geografiska områden. Anbud lämnas på ett helt yrkesområde och anbudet ska omfatta samtliga kompetenser som avropas via rangordning för det valda yrkesområdet. Kompetenserna Hybrid samt Interimschef inom respektive kravspecifikation är det inte krav på att offerera. Totalt finns 16 anbudsområden att lämna anbud på. Kammarkollegiet kommer att anta nio (9) stycken Ramavtalsleverantörer per anbudsområde under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav. Ramavtalet beräknas träda i kraft 2021-04-03

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling. Tekniska frågor om systemet ställs till Visma Tendsigns. Sista tidpunkt för anbudsinlämning är 2020-11-16 23:59. Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under första kvartalet 2021.

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Bemanningstjänster.

Upphandlingen är indelad i två yrkesområden: Kontorstjänster och IT-tjänster

Anbud kan lämnas på det ena eller båda yrkesområdena samt för ett eller flera geografiska områden. Anbud lämnas på ett helt yrkesområde och anbudet ska omfatta samtliga kompetenser som avropas via rangordning för det valda yrkesområdet. Kompetenserna Hybrid samt Interimschef inom respektive kravspecifikation är det inte krav på att offerera. Totalt finns 16 anbudsområden att lämna anbud på.

Kammarkollegiet kommer att anta nio (9) stycken Ramavtalsleverantörer per anbudsområde under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2021-04-03

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling. Tekniska frågor om systemet ställs till Visma Tendsigns.

Sista tidpunkt för anbudsinlämning är 2020-11-16 23:59. Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under första kvartalet 2021.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-4749-20