Region Stockholm Ytterö byte styr och ventilationsaggregat

Ytterö byte styr och ventilationsaggregat

Locum AB, Stockholm

Byte av styr och ventilationsaggregat, Ytterö. Totalentreprenad.

Entreprenaden omfattar:

- Demontering och bortforsling av befintliga ventilationsaggregat, apparatskåp och kringutrustning enligt FU.

- Montering nya ventilationsaggregat med ny brandfunktion och tre (3) st nya apparatskåp.

- Montering av nya shuntgrupper.

Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

UH2021-0410