Region Stockholm Webbtjänst beställningar och svar

Webbtjänst beställningar och svar

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset (nedan Karolinska) inbjuder er att lämna anbud på upphandlingen Webbaserat system för laboratoriesvar och remisser samt brevsvar. 

Karolinska efterfrågar ett system som hanterar elektroniska beställningar och svar i Karolinskas befintliga format, samt skickar dessa via Region Stockholms EDI-växel för vidare kommunikation med Karolinska Universitetslaboratoriet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-3615