Region Stockholm Webbaserad tjänst för avisering via sms, röstsamtal och e-post

Webbaserad tjänst för avisering via sms, röstsamtal och e-post

Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Stockholm

Webbaserad tjänst för avisering via sms, röstsamtal och e-post,

omfattar åtagandet att tillhandahålla en tjänst som möjliggör samhällsinformation och sprängvarningar i form av tal- eller textmeddelande.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FUT 2022-0004