Region Stockholm Verksamhets- och organisationsutveckling med fokus på HR-relaterade frågeställningar

Verksamhets- och organisationsutveckling med fokus på HR-relaterade frågeställningar

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed till anbudsgivning för upphandling av ramavtal gällande konsulttjänst inom verksamhets- och organisationsutveckling med fokus på HR-relaterade frågeställningar.

Karolinska söker genom upphandling efter de mest kvalificerade Leverantörerna inom detta område. En mycket viktig framgångsfaktor för verksamheten är att antagna Leverantörer kan upprätthålla ett långsiktigt och nära samarbete med fokus på största möjliga patientnytta.

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed till anbudsgivning för upphandling av ramavtal gällande konsulttjänst inom verksamhets- och organisationsutveckling med fokus på HR-relaterade frågeställningar.

Upphandlingen avser att tillgodose behov av konsultstöd för genomförande av verksamhets- och organisationsutvecklande insatser, exempelvis till följd av förändrade krav på verksamheten eller organisationen.

Tjänsterna omfattar stöd som ska leda till effektivisering, utveckling och höjd kvalitet i hela eller delar av verksamheten eller organisationen. Det kan röra sig om tjänster för att utveckla eller se över HR-relaterade frågeställningar inom:

* verksamhet

* organisationsstruktur

* kvalitets- och ledningssystem

* digitalisering av processer och/eller rutiner

* strategi och policy inom exempelvis värdegrund, hållbarhet, innovation eller digitalisering

* strategi för att tillgodose medarbetare, patienters och andra intressenters behov

* strategi för utökad samverkan med annan offentlig verksamhet

* nyckeltal, mätetal och metoder för uppföljning.

Uppdragen kan variera i komplexitet vad gäller innehåll och omfattning och kan genomföras i samarbete med andra organisationer.

Uppdrag kan även omfatta:

* att genomföra, följa upp och utvärdera utvecklingsuppdrag

* att ta fram exempelvis styrdokument och rapporter

* att ge stöd vid operativt genomförande

* att ge stöd vid förändringsledning

* att ge stöd vid införande och användning av nya och befintliga modeller/system

* kommunikations- och utbildningsinsatser samt insatser internt vid förändringar

* att utvärdera genomförda förändringar

* analys av konsekvenser och bedömning av risker

* rådgivning

* projektledning och/eller programledning.

* frågeställningar relaterade till kompetensförsörjning inom sjukvård så som modeller för utbildning

* frågeställningar relaterade till chefsutveckling inom sjukvård

* frågeställningar relaterade till tjänstestruktur och jobbarkitektur och uppgiftsväxling och schemaläggning

* Avtal och förhandlingsfrågor

Karolinska söker genom upphandling efter de mest kvalificerade Leverantörerna inom detta område. En mycket viktig framgångsfaktor för verksamheten är att antagna Leverantörer kan upprätthålla ett långsiktigt och nära samarbete med fokus på största möjliga patientnytta.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2022-8057