Region Stockholm Vårdval Förlossning

Vårdval Förlossning

Stockholms läns landsting, Stockholm

Vårdval Förlossning

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-10-10

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2021-2605