Region Stockholm Värdetransporter 2023 - SLL1621

Värdetransporter 2023 - SLL1621

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och omfattar hämtning av värde från avropande enheter, transport till uppräkningscentral, uppräkning och insättning på bankkonto, leverans av växel, att erbjuda olika typer av värdeförvaring samt erbjuda tillgång till servicebox till de upphandlande myndigheter

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

23/70