Region Stockholm Vård vid och drift av S:t Görans sjukhus

Vård vid och drift av S:t Görans sjukhus

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Detta är ett meddelande om upphandling avseende Vård vid och drift av S:t Görans sjukhus. Upphandling genomförs som ett tvåstegsförfarande. Upphandlande myndighet är Hälso- och sjukvårdsnämnden vid Region Stockholm.

Uppdraget som upphandlingen omfattar avser huvudsakligen att bedriva vården vid S:t Görans sjukhus. Uppdraget kommer även omfatta utbildning och forskning i anslutning till de vårdtjänster som omfattas av Uppdraget. Uppdraget kommer vidare även att omfatta vissa drift/kringtjänster.

Sista anbudsdag/ansökningsdag
Avbruten

(2023-09-01)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-07-01

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2023-0714