Region Stockholm Uppsökande verksamhet till personer med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser i Stockholms län

Uppsökande verksamhet till personer med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser i Stockholms län

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

Upphandlingen avser uppsökande verksamhet till personer med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser, i Stockholms län, i enlighet med regionens ansvar enligt tandvårdslagen (1985:125). Uppdraget omfattar munhälsobedömning (”MHB”) och munvårdsutbildning (”MVU”).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-02)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

PVN 2023-0240