Region Stockholm Upphandling Pendelbåtstrafik linje 84 (L84)

Upphandling Pendelbåtstrafik linje 84 (L84)

Region Stockholm, Trafiknämnden, Stockholm

Uppdraget är ett försök med en ny pendelbåtlinje mellan Värmdö och Stockholm.

Trafikutövaren ska tillhandahålla fartyg, personal och material som behövs för att utföra Uppdraget med undantag för SL-Egendom som Beställaren tillhandahåller.

Uppdraget är en försökslinje under 2 år med möjlighet till förlängning om högst 2 år. Försökslinjen kommer att utvärderas under avtalstiden som underlag för eventuell ny upphandling efter försökstidens slut.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-04-04)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2023-03-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TN 2023-0306