Region Stockholm Upphandling avseende IT-stöd för handläggning av asylsökande mm.

Upphandling avseende IT-stöd för handläggning av asylsökande mm.

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i uppdrag att genomföra upphandling av ett IT-stöd för handläggning av asylsökande mm. med tillhörande Tjänster. Det övergripande syftet med Upphandlingen är att teckna avtal med en (1) leverantör som tar ett helhetsansvar för den funktionella leveransen av IT-stödet och tillhandahåller tillhörande Tjänster.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2024-0388