Region Stockholm Upphandling av ställverk för laddning av elektriska bussar

Upphandling av ställverk för laddning av elektriska bussar

Region Stockholm, Trafiknämnden, STOCKHOLM

Projektet avser nybyggnad av elbussladdningssystem på fyra bussdepåer i södra Stockholms län, Tyresö, Ösmo, Handen och Jordbro bussdepåer. Denna entreprenad avser tillverkning och leverans av fördelningsstationer och nätstationer.

Upphandlingen avser att utse en entreprenör som tillverkar och levererar fördelningsstationer samt nätstationer innan start av trafikdrift 20 juni 2025.

Upphandlingen är uppdelad i fyra huvuddelar, där varje bussdepå utgör en huvuddel samt tillhörande optioner.

HD1: Jordbro bussdepå

HD2: Ösmo bussdepå

HD3: Tyresö bussdepå

HD4: Handen bussdepå

Upphandlingen omfattar totalt 39 nätstationer och 9 fördelningsstationer varav 22 nätstationer och 5 fördelningsstationer på option.

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

23/106