Region Stockholm Upphandling av reparation och åtgärd av korrosionsskador på spårvagnar av typ A32

Upphandling av reparation och åtgärd av korrosionsskador på spårvagnar av typ A32

Region Stockholm, Trafiknämnden, Stockholm

Korrosionsåtgärder på spårvagnar.

Uppdraget omfattar reparation och åtgärd av korrosionsskador på 11 st. spårvagnar av typ A32.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2023-09-20

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

TN 2022-0675