Region Stockholm Upphandling av Nät, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Upphandling av Nät, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingen omfattar

§ Utrustning för trådat och trådlöst nät samt för tillhörande nättjänster i Karolinska Solna och regionens centrala infrastruktur.

§ Kompetens- och resursstöd för design, testning och implementation/migration (expertkompetens)

§ Driftsstöd under migreringsperiod

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-08-15)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2023-06-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2023-0150