Region Stockholm Upphandling av IT-stöd till Tvångsvården

Upphandling av IT-stöd till Tvångsvården

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

SLSO avser att genomföra en upphandling av ett IT-stöd till tvångsvården. Målet är att tvångsvården i Region Stockholm och Region Gotland ska ha ett IT-stöd som uppfyller verksamheternas behov av ett ändamålsenligt stöd i att genomföra tvångsvård på ett rätts- och patientsäkert sätt samt att korrekt och fullständigt genomföra lagstadgad inrapportering.

Upphandlingens områden och omfattning

Upphandlingen omfattar ett kontrakt där leverans och införandet av ett IT-stöd för den juridiska processen vid tvångsvård enligt LPT och LRV inom Region Stockholm och Region Gotland samt uppdateringar, support och viss utbildning under hela avtalsperioden ingår.

Enligt lag kan tvångsvård endast bedrivas i offentligdriven psykiatrisk vård. Därför bedrivs all tvångsvård i Region Stockholm av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland

Uppskattat avtalsvärde, totalt för hela avtalsperioden inklusive förlängningsoption, är 15 MSEK.

SLSO avser att genomföra en upphandla ett IT-stöd till tvångsvården med syftet att ge stöd för den juridiska processen vid tvångsvård inom Region Stockholm och Region Gotland. Målet är att tvångsvården i Region Stockholm och Region Gotland ska ha ett IT-stöd som uppfyller verksamheternas behov av ett ändamålsenligt stöd i att genomföra tvångsvård på ett rätts- och patientsäkert sätt samt att korrekt och fullständigt genomföra lagstadgad inrapportering.

Upphandlingens områden och omfattning

Upphandlingen omfattar ett kontrakt där leverans och införandet av ett IT-stöd för den juridiska processen vid tvångsvård enligt LPT och LRV inom Region Stockholm och Region Gotland samt uppdateringar, support och viss utbildning under hela avtalsperioden ingår.

Enligt lag kan tvångsvård endast bedrivas i offentligdriven psykiatrisk vård. Därför bedrivs all tvångsvård i Region Stockholm av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland

Uppskattat avtalsvärde, totalt för hela avtalsperioden inklusive förlängningsoption, är 15 MSEK.

Accept samtliga administrativa villkor

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-02-06)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2023-01-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SLSO 2022-3046