Region Stockholm Upphandling av IT-stöd för schemaplanering

Upphandling av IT-stöd för schemaplanering

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

Upphandlingen omfattar IT-stöd för schemaplanering med tillhörande support- och underhållstjänster samt därtill hörande tjänster och leveransprojekt.

Efter krav från EU har ett nationellt kollektivavtal tagits fram där reglerna fastställer att medarbetare ska ges 11 timmars vilotid per 24-timmarsperiod. All dygnet runt vård måste därmed se över och revidera sin schemaplanering. Behovet av ett användarvänligt systemstöd har ökat märkbart och måste tillgodoses.Lot nr.: 1

Krav på ansökanden

IT-stöd för schemaplanering, uppskattat maximalt samtidiga användare är 12 000.

Last tender date: 04/22/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13583

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13583&GoTo=TenderLot nr.: 2

Administrativa villkor och krav på anbudsgivaren (3)

IT-stöd för schemaläggning, uppskattat maximalt samtidiga användare är 12 000.

Last tender date: 04/22/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Stockholms läns sjukvårdsområde

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13583

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=13583&GoTo=Tender

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2024-04-22)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2024-03-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SLSO 2024-0928