Region Stockholm Upphandling av busstrafik E48 Järfälla/Upplands-Bro

Upphandling av busstrafik E48 Järfälla/Upplands-Bro

Region Stockholm, Trafiknämnden, STOCKHOLM

Uppdraget innefattar att bedriva busstrafik samt ansvara för tjänster (t.ex. informationsförsörjning, fordonsanskaffning, drift- och underhåll av depå, intäktssäkring och kundnära service) kopplade tilltrafikleveransen i aktuellt avtalsområde.

Sista ansökningsdag
Avbruten

(2024-04-04)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2024-03-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TN 2023-0211