Region Stockholm Upphandling av busstrafik E46 Innerstaden och Lidingö

Upphandling av busstrafik E46 Innerstaden och Lidingö

Region Stockholm, Trafiknämnden, STOCKHOLM

Uppdraget innefattar att bedriva busstrafik samt ansvara för tjänster (t.ex. informationsförsörjning, fordonsanskaffning, drift- och underhåll av depå, intäktssäkring och kundnära service) kopplade tilltrafikleveransen i aktuellt avtalsområde.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2024-05-22)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2024-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TN 2023-0209