Region Stockholm Upphandling av Befuktare och Transkutanmätare SLL526 samt Bilirubinmätare och NO-mätare SLL527

Upphandling av Befuktare och Transkutanmätare SLL526 samt Bilirubinmätare och NO-mätare SLL527

Region Stockholm, Stockholm

Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling, med två tillkommande ramavtal; ett som omfattar befuktare, och transkutanmätare samt ett för bilirubinmätare, NO-mätare. Bägge ramavtal inkluderar förbrukning, reservdelar, utbildning och service.

Upphandlingen är uppdelad i nedanstående delområden:

• Delområde 1 Befuktare

• Delområde 2 Bilirubinmätare samt Transkutan bilirubinmätare

• Delområde 3 NO-mätare

• Delområde 4 Transkutanmätare

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0498