Region Stockholm Underhåll Banunderbyggand: Preliminärt upphandlingsdokument (PUD)

Underhåll Banunderbyggand: Preliminärt upphandlingsdokument (PUD)

Region Stockholm, Trafiknämnden, Stockholm

Leverantörer ges härmed möjlighet att lämna förslag till justeringar och/eller synpunkter på krav och villkor som beställaren redovisar i ett preliminärt upphandlingsdokument (”PUD”). PUD ligger till grund för kommande upphandlingsdokument, men dessa kan genom denna process bli föremål för ändringar.

Kvalificering av leverantörer har ännu inte gjorts utan planeras till vecka 11. Kvalificering kommer att göras genom kvalificeringssystemet TransQ.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-03-26)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

23/12