Region Stockholm Ultraljud Point-Of-Care, SLL525

Ultraljud Point-Of-Care, SLL525

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och omfattar ultraljud Point-of-Care.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Gotlands län, Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2021-0429