Region Stockholm Tvätt- och textilservice

Tvätt- och textilservice

Region Stockholm, Stockholm

INFORMATION OM EN KOMMANDE EXTERN REMISS - TVÄTT- OCH TEXTILSERVICE

Detta är ett informationsmeddelande om att Region Stockholm planerar att skicka ut utkast avseende delar av upphandlingsunderlaget i upphandlingen av tvätt- och textilservice på extern remiss. Preliminärt avser Region Stockholm att annonsera den externa remissen i november 2023 (cirka vecka 45-46). Tiden kan dock komma att ändras. Syftet med detta meddelande är att informera potentiella leverantörer om den kommande externa remissen där potentiella leverantörer får möjlighet att inkomma med synpunkter på underlaget. Observera att detta endast är preliminär information och att Region Stockholm inte förbinder sig att skicka ut underlaget på extern remiss. Observera även att övrig information i denna förhandsannons endast är preliminär och att informationen kan komma att ändras.

Information om Extern remiss - Tvätt- och textilservice

Region Stockholm avser att upphandla tvätt- och textilservice. Upphandlingen kommer preliminärt i huvudsak att omfatta nedanstående delar. Regionen avser att annonsera delar av underlaget inom ramen för en extern remiss där potentiella leverantörer får möjlighet att inkomma med synpunkter på underlaget.

• Tvätt- och textilservice

• Tvätt- och textilservice av kundägda textilier

• Tillhandahålla hyrtextilier

• Försäljning av engångsartiklar

• Transport av textilier till och från Avropande enheter.

Information om Extern remiss - Tvätt- och textilservice

Region Stockholm avser att upphandla Tvätt- och textilservice. Upphandlingen kommer preliminärt i huvudsak att omfatta nedanstående delar. Regionen avser att annonsera delar av underlaget inom ramen för en extern remiss där potentiella leverantörer får möjlighet att inkomma med synpunkter på underlaget.

• Tvätt- och textilservice

• Tvätt- och textilservice av kundägda textilier

• Tillhandahålla hyrtextilier

• Försäljning av engångsartiklar

• Transport av textilier till och från Avropande enheter.

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-09-07

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer