Region Stockholm Tryckeritjänster, blanketter, kuvert, visitkort och korrespondenskort m.m., SLL1940

Tryckeritjänster, blanketter, kuvert, visitkort och korrespondenskort m.m., SLL1940

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Region Stockholm upphandlar tryckeritjänster, blanketter, kuvert, visitkort och korrespondenskort m.m. Upphandlingen består av tre separata anbudsområden. För fullständig information se upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0412