Region Stockholm Trafiksystemlösningar för linjen Fridhemsplan-Älvsjö

Trafiksystemlösningar för linjen Fridhemsplan-Älvsjö

Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Stockholm

Detta är ett förhandsmeddelande om en kommande RFI, vilken ska ses mot bakgrund att den är tänkt att ligga till grund för en faktainsamling inför kommande upphandling/ar.

Syftet med kommande RFI är att ge Förvaltning för utbyggd tunnelbana kunskap om vilka trafiksystemlösningar som finns tillgängliga på marknaden som skulle passa tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

Det skall noteras att kommande upphandlingsförfarande kommer att genomföras inom ramen för Försörjningssektorn.

Syftet med kommande RFI är att ge Förvaltning för utbyggd tunnelbana kunskap om vilka trafiksystemlösningar som finns tillgängliga på marknaden som skulle passa tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-11-17

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FUT 2022-11-15