Region Stockholm Trafiksystemlösningar för linjen Fridhemsplan-Älvsjö

Trafiksystemlösningar för linjen Fridhemsplan-Älvsjö

Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Stockholm

Detta är en request for information (RFI) för att skapa nästa generations tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö avseende fordon, trafikstyrningssystem och elkraftsystem.

This is a request for information RFI to create the next generation of Metro between Fridhemsplan and Älvsjö in Stockholm, Sweden, regarding vehicles, traffic management system and electrification system.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-01-13)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-12-08

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FUT 2022-1296