Region Stockholm TN 2016-0551 Upphandling av maskinvara för optisk validering av biljetter

TN 2016-0551 Upphandling av maskinvara för optisk validering av biljetter

Region Stockholm, Trafiknämnden, Stockholm

Upphandling av maskinvara för optisk validering av biljetter. Avtalet innehåller leverans av utrustning som kan validera biljetter optiskt och maskinellt samt tjänster och åtagande efter leverans förknippade med leveransen av utrustningarna.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-02-20

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Stockholms län, Uppsala län

Diarie-/referensnummer