Region Stockholm Tjänst för verksamhetsstöd inom medicinsk bildhantering och lagring för Region Stockholm och Region Gotland

Tjänst för verksamhetsstöd inom medicinsk bildhantering och lagring för Region Stockholm och Region Gotland

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

Denna upphandling avser en tjänst för verksamhetsstöd inom medicinsk bildhantering och lagring, innefattande även införandeprojekt med integration, konfiguration och migrering samt tillhörande drift, support- och underhållstjänster för Region Stockholm och Region Gotland och vissa övriga anslutna verksamheter.

För mer utförlig information om upphandlingen hänvisas till Ansökningsinbjudan.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2024-04-03)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2024-02-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Gotlands län, Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RS 2023-0729