Region Stockholm Tilläggsupphandling Radiofarmaka 2023, SLL453

Tilläggsupphandling Radiofarmaka 2023, SLL453

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingen omfattar leverans av Radiofarmaka samt tillhörande kringtjänster. Efterfrågat sortiment framgår av Bilaga 2 Artikelspecifikation Tilläggsupphandling. Upphandlingens omfattning i detalj framgår av samtliga Upphandlingsdokument.

Upphandlingen omfattar leverans av Radiofarmaka samt tillhörande kringtjänster. Efterfrågat sortiment framgår av Bilaga 2 Artikelspecifikation Tilläggsupphandling. Upphandlingens omfattning i detalj framgår av samtliga Upphandlingsdokument.

Upphandlingen omfattar fyra positioner. Dessa positioner framgår av Bilaga 2 Artikelspecifikation. Beställaren kommer att anta en (1) leverantör per position.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2023-0232